Динамични параметри на земетресението от
04.03.2021, T0 = 18:38:17.0; 39.67°N, 22.17°E; h=9 km; Mp=6.0; Imax=3

Интензивностна карта