Динамични параметри на земетресението от
09.04.2021, T0 = 18:36:07.6; 45.70°N, 26.50°E; h=66km, Mp=4.5; Imax<3

Интензивностна карта