Динамични параметри на земетресението от 17.05.2021
T0 = 01:17:47.7; 41.85°N, 25.33°Е; h=15 km.; M=3.5; Imax=3.5

Интензивностна карта