Динамични параметри на земетресението от 25.05.2021
T0 = 21:30:37.3; 45.54°N, 26.49°Е; h=112 km.; M=4.7; Imax=3

Интензивностна карта