Динамични параметри на земетресението от 25.07.2022
T0 = 11:55:43.7; 42.90 °N, 22.89 °E; h=13 km; Mp=3.5; Imax=3.5

Интензивностна карта