Динамични параметри на земетресението от 03.11.2022
T0 = 04:50:25.9; 45.45°N, 26.41°E; h=150 km; Mp=5.6; Imax=3.5

Интензивностна карта