Динамични параметри на земетресението от 14.02.2023
T0 = 13:16:50.8; 45.11°N, 23.27°E; h=16 km; Mp=5.9; Imax=4.5

Интензивностна карта