Динамични параметри на земетресението от 10.03.2023
T0 = 08:15:48.1; 42.12°N, 25.72°E; h=13 km; Mp=3.6; Imax=3.5

Интензивностна карта