Динамични параметри на земетресението от 22.03.2023
T0 = 14:02:15.9; 45.06°N, 23.14°E; h=21 km; Mp=4.9; Imax=3.5

Интензивностна карта