Динамични параметри на земетресението от 25.06.2023
T0 = 04:46:23.9; 41.92°N, 23.15°E; h=14 km; Mp=3.7; Imax=4.0

Интензивностна карта