НИГГГ-БАН | Секция Сеизмология

Усетени на територията на България земетресения

НИГГГ-БАН

Усетени събития

Bulgarian Български English English

clock

Всички времена са в GMT (Greenwich Mean Time)
Всички времена са в GMT

Данните за усетени земетресения не се актуализират в реално време. Изготвените карти за усещане се базират на информация от потребители, попълнили Въпросника за усетено земетресение https://ndc.niggg.bas.bg/survey/ .Reloaded: a | Release: EQDB v2.0 | ©NIGGG-BAS 2020