НИГГГ-БАН | Секция Сеизмология

Сеизмограми в реално време

НИГГГ-БАН

Сеизмограми

Bulgarian Български English English

clock

Всички времена са в GMT (Greenwich Mean Time)
Всички времена са в GMT
Витоша, Област София, BDSN (VTS1)
BS.VTS1..HHZ
XXXX-XX-XX
42.61°N 23.23°E
Vitosha
с. Крупник, Област Благоевград, BDSN (KKB)
BS.KKB..HHZ
XXXX-XX-XX
41.84°N 23.13°E
Krupnik

с. Мосомище, Област Благоевград, BDSN (MMB)
BS.MMB..HHZ
XXXX-XX-XX
41.55°N 23.75°E
Musomishte
гр. Кърджали, Област Кърджали, BDSN (KDZ)
BS.KDZ..HHZ
XXXX-XX-XX
41.63°N 25.34°E
Karjali
с. Мало Пещене, Област Враца, BDSN (MPE)
BS.MPE..HHZ
XXXX-XX-XX
43.36°N 23.74°E
Malo Peshtene
гр. Стражица, Област Велико Търново, BDSN (SZH)
BS.SZH..HHZ
XXXX-XX-XX
43.27°N 25.98°E
Strajitza
с. Преселенци, Област Добрич, BDSN (PSN)
BS.PSN..HHZ
XXXX-XX-XX
43.64°N 28.14°E
Preselentzi


Reloaded: a | Last update: x | Release: EQDB v2.0 | ©NIGGG-BAS 2020