НИГГГ-БАН | Секция Сеизмология

Сеизмични събития в България и околните земетръсни зони

НИГГГ-БАН

Сеизмични събития

Bulgarian Български English English

clock

Всички времена са в GMT (Greenwich Mean Time)
Всички времена са в GMT

Общи условия (Предупреждение за използване на данните): Този списък от събития е предварителен и не трябва да се счита за окончателен, точен и/или пълен. Параметрите на събитията са получени чрез автоматичен анализ на наличните в момента данни. При постъпване на нови данни, е възможна промяна в координатите и магнитуда на събитията. Това не е каталог (прегледан списък) на събития и не трябва да се докладва или да се използва от други сайтове. Отговорността за всяко неправилно цитиране или друго използване на данните от сайта се носи от потребителя, който го е направил.


Reloaded: a | Dataset: x | Release: EQDB v2.0 | ©NIGGG-BAS 2020